För- och nackdelar med AI i husdjurshandeln

Välkommen till Pet Food Knowledge Center Du kanske har hört bokstäverna "AI" eller "AI Technology" som ofta används i media. Från att öppna din telefon med Face ID till att interagera med chatbots för att lösa ett problem, ökar användningen av AI-teknik. Men är detta bara ett modeord?...

Hur har humanisering skapat möjligheter inom husdjursfoder?

Välkommen till Pet Food Knowledge Center Som diskuteras i artikeln "The Humanization of Pet Food", fortsätter humaniseringens inflytande att växa av flera anledningar. Den här artikeln kommer att fokusera på hur humanisering har skapat möjligheter för djurfodermärken. Dessutom innehåller artikeln även en annan fantastisk video från...

The Rise of Pet Treats

Välkommen till Pet Food Knowledge Centre När antalet husdjur ökar i hushåll över hela Europa, har detta korrelerat med en betydande ökning av inköpen av husdjursgodis. Enligt Pet Food Industry säger 95% av människor att husdjur är en del av familjen, och många tror att...

Djurmattrender att titta på

Välkommen till Pet Food Knowledge Centre Den brittiska sällskapsdjursindustrin blomstrar för närvarande. Värderat till totalt 3.2 miljarder pund, utgör detta en fantastisk möjlighet för sällskapsdjursföretag att ta en marknadsandel. Intressant nog, av 3.2 miljarder pund stod hundmatsmarknaden för 1.5 miljarder pund av...