Hur har humanisering skapat möjligheter inom husdjursfoder?

Välkommen till Pet Food Knowledge Center Som diskuteras i artikeln "The Humanization of Pet Food", fortsätter humaniseringens inflytande att växa av flera anledningar. Den här artikeln kommer att fokusera på hur humanisering har skapat möjligheter för djurfodermärken. Dessutom innehåller artikeln även en annan fantastisk video från...

Baketiketter för husdjursfoder – förklaras

Välkommen till Pet Food Knowledge Center Varför är baketiketter för husdjursfoder viktiga? Det främsta syftet med etiketter för djurfoder är att ge tydlig, korrekt och ärlig information om en produkt som kan underlätta köparens köphandling. Back of pack-information innehåller vanligtvis mycket av...

Djurmattrender att titta på

Välkommen till Pet Food Knowledge Centre Den brittiska sällskapsdjursindustrin blomstrar för närvarande. Värderat till totalt 3.2 miljarder pund, utgör detta en fantastisk möjlighet för sällskapsdjursföretag att ta en marknadsandel. Intressant nog, av 3.2 miljarder pund stod hundmatsmarknaden för 1.5 miljarder pund av...