Vikten av protein i djurfoder

Välkommen till Pet Food Knowledge Center Vad är protein? Proteiner är komplexa molekyler som finns i alla levande organismer och tillhandahåller många viktiga funktioner i kroppen. Dessa molekyler bildas genom "byggstenarna" av 20 aminosyror, som kan anses vara väsentliga eller icke-essentiella - de som anses vara väsentliga...

Insektsbaserat djurfoder: Vad handlar det om?

Välkommen till Pet Food Knowledge Center Leverantörer till den mänskliga livsmedelsindustrin är under ökande granskning för att möta det växande konsumentintresset och efterfrågan på hållbarhet samtidigt som miljöpåverkan begränsas. Mot bakgrund av detta måste även djurfoderindustrin ta itu med samma problem – och användningen av insektsbaserad...