För- och nackdelar med AI i husdjurshandeln

Välkommen till Pet Food Knowledge Center Du kanske har hört bokstäverna "AI" eller "AI Technology" som ofta används i media. Från att öppna din telefon med Face ID till att interagera med chatbots för att lösa ett problem, ökar användningen av AI-teknik. Men är detta bara ett modeord?...

Hur kan djuraffärer behålla kunder?

Välkommen till Pet Food Knowledge Center När levnadskostnadskrisen drabbar olika branscher, verkar husdjurssektorn anpassa sig och förbli stark. Detta betyder dock inte att alla som driver ett husdjursföretag inte har påverkats. Till exempel, ökningen av återförsäljare av husdjur online och livsmedel...

Hur kan djuraffärer skilja sig åt i en onlinevärld?

Välkommen till Pet Food Knowledge Center När konsumenter av husdjursfoder blir mer kunniga om de produkter de köper sina husdjur, blir de lika kunniga om antalet möjligheter att köpa. Nyligen publicerade artiklar i media har fått oss att tro att konsumenter i allt högre grad köper...

Baketiketter för husdjursfoder – förklaras

Välkommen till Pet Food Knowledge Center Varför är baketiketter för husdjursfoder viktiga? Det främsta syftet med etiketter för djurfoder är att ge tydlig, korrekt och ärlig information om en produkt som kan underlätta köparens köphandling. Back of pack-information innehåller vanligtvis mycket av...

Påståenden om husdjursförpackningar – vad kan jag säga?

Välkommen till Pet Food Knowledge Center Varför är påståenden om Pet Food Packaging viktiga? Etiketter är den huvudsakliga kommunikationsformen mellan inköpare, foderföretagare (FBO) och tillsynsmyndigheter. Det främsta syftet med etiketter är att ge tydlig, korrekt och ärlig information om en produkt som kan underlätta...

Varför ska du skapa ditt eget Private Label Pet Food?

Välkommen till Pet Food Knowledge Center Att skapa din egen Private Label Pet Food är en bra idé just nu. Djurfoderbranschen blomstrar just nu. Ny forskning från PFMA visade att 34 miljoner inhemska följeslagare bor i cirka 17 miljoner hushåll i hela Storbritannien, medan 85...