Allergivänligt husdjursfoder – skiljer fakta från hypen

Välkommen till Pet Food Knowledge Center Vad är en foderallergi hos hundar och katter? Hundar och katter kan uppvisa biverkningar på foder som brett kan delas in i två grupper – immunologiska (födoämnesallergier) och icke-immunologiska. En födoämnesallergi är en olämplig immunreaktion mot en normal...

Urinvägshälsa hos katter: Feline nedre urinvägssjukdom (FLUTD)

Välkommen till Pet Food Knowledge Center Termen felin nedre urinvägssjukdom (FLUTD) beskriver en samling tillstånd som kan påverka urinblåsan och/eller urinröret hos katter och är en vanlig anledning för kattägare att söka veterinär. Vilka är tecknen på nedre urinvägar hos katter...