Vad behöver katter i sin kost?

Cat Nutrition - Huvudbanner

Katter kräver vissa näringsämnen som inte är nödvändiga för andra däggdjur. Många av dessa essentiella näringsämnen finns naturligt i djurvävnader, vilket återspeglar att katter har utvecklat specialiserade näringsbehov i överensstämmelse med den evolutionära påverkan av en strikt köttätare (MacDonald et al., 1984).

Vid utfodring av katter är dessutom näringssammansättningen och kostens smaklighet avgörande. Om de är obehagliga kommer katter att vägra äta och kan följaktligen få brist på viktiga näringsämnen, vilket kan utvecklas till kliniska tillstånd (Zaghini & Biagi, 2005). Detta understryker vikten av att formulera och utfodra mycket välsmakande, näringsrika dieter för katter.

Hur mycket protein behöver katter?

I naturen skulle katter konsumera en diet av smådjursbyten, vilket ger en diet rik på animaliskt protein som innehåller alla de essentiella aminosyror (AA) som katter behöver. Studier har fastställt att dagens sällskapskatter, försedda med helfoder i en skål, har ett proteinbehov på minst 25 – 33 g/100 g DM (torrsubstans), beroende på deras energibehov (FEDIAF, 2021). Detta proteinbehov är betydligt större än proteinbehovet för allätande djur, såsom hundar och reflekterar att katter är metaboliskt anpassade för att använda protein/aminosyror för att tillgodose sina metabola behov, t.ex. direkt oxidation för energi och syntes av glukos (glukoneogenes) ( Russell et al., 2002; Eisert, 2011).

Katt äter från skål - Cat Nutrition

Vilka essentiella aminosyror behöver katter?

Aminosyror är byggstenarna i proteiner. De kategoriseras som näringsmässigt essentiella aminosyror (måste tillföras i kosten) eller icke-essentiella aminosyror (syntetiseras de novo i kroppen). Tillräckliga förråd av essentiella aminosyror och icke-essentiella aminosyror krävs för att upprätthålla optimal hälsa. När man formulerar en katts diet är det viktigt att inte bara ta hänsyn till det totala proteininnehållet eller proteinsmältbarheten utan också att fokusera på proteinkällans aminosyror. Essentiella aminosyror måste fås i kosten. Katter och hundar delar tio essentiella aminosyror som krävs i sin diet (arginin, histidin, isoleucin, leucin, lysin, metionin, fenylalanin, treonin, tryptofan och valin) (FEDIAF, 2021).

Dietary arginin är mycket viktigt för katter. Både katter och hundar visar tecken på hyperammonemi när de utfodras med en argininfri diet, eftersom arginin är involverat i att avlägsna ammoniak från kroppen. Hyperammonemi är förhöjningen av ammoniak i blodet och kan orsaka kräkningar, viktminskning och letargi. Argininbrist är allvarligare hos katter eftersom en enda argininfri måltid kan resultera i kliniska symtom på ammoniaktoxicitet inom 2-5 timmar efter konsumtion (Morris & Rogers, 1978).

Förutom de 10 essentiella aminosyrorna som delas med hundar, behöver katter dessutom den svavelhaltiga aminosyran taurin. Denna förening är av grundläggande betydelse i djurfoder, särskilt hos katter, eftersom den är involverad i överföringen av nervimpulser, syntes av gallsyra och minskning av muskelskador från oxidativ stress. Katter har en begränsad förmåga att syntetisera taurin. Därför är kosttaurin viktigt för att säkerställa att kravet uppfylls (Verbrugghe & Bakovic, 2013). Dessutom förlitar de sig nästan uteslutande på taurin (snarare än att använda aminosyran glycin) för att konjugera gallsyror till gallsalter, vilket resulterar i en obligat förlust av taurin i gallan. Otillräcklig tillförsel av kosttaurin kan orsaka allvarliga fysiologiska problem, till exempel retinal degeneration (Hayes et al., 1975) och dilaterad kardiomyopati (Pion et al., 1987). Omvänt är taurin inte en essentiell aminosyra hos hundar eftersom de har kapacitet att syntetisera tillräckliga mängder taurin från de svavelhaltiga aminosyrorna cystein och metionin (NRC, 2006).

Både arginin och taurin finns naturligt i animaliska produkter, vilket understryker vikten av animaliska vävnader i kattens kost.

Varför är lipider viktiga och vilka fettsyror behöver katter?

Lipider utgör en grupp organiska molekyler, som inkluderar fetter och oljor. Lipider i kosten är en källa till essentiella fettsyror och koncentrerad energi eftersom fett ger dubbelt så mycket kalorier/g jämfört med protein och kolhydrater. Lipider har en viktig roll som bärare för fettlösliga vitaminer och steroler och är komponenter i många hormonella prekursorer. Dessutom används de för att förbättra torrfoderns smaklighet och texturegenskaper (Trevizan & Kessler, 2009).

Fettsyror är en integrerad del av lipider. Den väsentliga naturen hos en fettsyra beror främst på ett djurs oförmåga att syntetisera den i tillräckliga mängder för att tillgodose dess metaboliska behov (Bauer, 2008). Katter, precis som hundar, kräver den essentiella fettsyran linolsyra. Linolsyra är en fleromättad omega-6-fettsyra. Fettsyror kan förlängas och desatureras till alternativa, längre kedjade fettsyror. Till exempel omvandlar hundar lätt linolsyra till arakidonsyra med enzymet Δ6-desaturas. Katter kan dock inte göra detta eftersom omvandlingen är begränsad på grund av den låga aktiviteten av enzymet Δ6-desaturas i katternas lever. Som ett resultat är arakidonsyra en essentiell fettsyra hos katter och måste fås i kosten. Arakidonsyra finns i ett rikligt utbud i djurvävnader, särskilt i organen (Trevizan et al., 2012). Detta förstärker kravet på katter, som obligatoriska köttätare, att konsumera djurvävnad för att tillgodose deras näringsbehov.

Behöver katter specifika vitaminer?

Vitaminer är organiska föreningar som endast krävs i små mängder och klassas som essentiella mikronäringsämnen. Eftersom de inte syntetiseras endogent måste de erhållas från kosten. Vitaminer har olika biokemiska funktioner, som krävs för att upprätthålla normal hälsa och metabolisk integritet. Kattens kostbehov för specifika vitaminer skiljer sig från de flesta andra däggdjurs. Dessa särdrag beror på betydande skillnader i enzymaktiviteter under syntesen av niacin (vitamin B3) och vitamin A (NRC, 2006).

Dietniacin är väsentligt hos katter eftersom niacin (och associerade föreningar inklusive nikotinsyra och nikotinamidadenindinukleotid, NAD) spelar en grundläggande roll som koenzymer i metabolismen av kolhydrater, aminosyror och ketonkroppar hos katter. Katter, till skillnad från hundar, kan inte syntetisera signifikanta nivåer av niacin från den essentiella aminosyran tryptofan. Detta beror på en mycket hög aktivitetsnivå av ett enzym (pikolinkarboxylas) som snabbt omvandlar en metabolit av tryptofan till att bilda acetyl-CoA snarare än niacin, vilket resulterar i otillräcklig produktion av niacin. Som ett resultat är niacinbehovet hos katter 2.4 gånger högre än hos hundar (NRC, 2006).

På liknande sätt behöver katter i kosten, förbildat vitamin A. Vitamin A är avgörande för syn, celldifferentiering och immunfunktion hos katter. Karotenoider, till exempel β-karoten, är prekursorer för vitamin A. De syntetiseras av växter och finns därför ofta i grönsaker, såsom morötter och sötpotatis. Som jämförelse innehåller djurvävnad relativt låga koncentrationer av karotenoider och tillräckliga mängder vitamin A. Som obligat köttätare saknar katter det enzym som krävs för att producera vitamin A från β-karoten, och även om de kan absorbera β-karoten kan de inte omvandla det till vitamin A (Schweiigert et al., 2002). Förbildat vitamin A i kosten är endast nödvändigt hos katter, eftersom hundar har de enzymer som är nödvändiga för att omvandla karotenoider (Zaghini & Biagi, 2005).

Sammanfattning

Som obligatoriska köttätare är katter mycket beroende av näringsämnen som lätt finns i djurvävnader. Det är viktigt att katter utfodras med proteinrik dieter som innehåller essentiella aminosyror. Förutom de essentiella aminosyrorna som delas med hundar behöver katter taurin, som finns i ingredienser av animaliskt ursprung. Höga koncentrationer av essentiell fettsyra arakidonsyra som finns i djurvävnad förstärker detta krav på näringsämnen, särskilt i animaliska produkter. Slutligen kräver katter kostvitaminer som andra däggdjur endogent kan syntetisera. Exempel på dessa inkluderar niacin och förformat vitamin A.

Referensprojekt

 • Bauer, JJE (2008). Essentiell fettsyrametabolism hos hundar och katter. Revista Brasileira de Zootecnia, 37, 20-27.
 • Eisert, R. (2011). Hyperköttätande och hjärnan: proteinbehov hos katter omprövat. Journal of Comparative Physiology B, 181(1), 1-17.
 • FEDIAF (2021). Näringsriktlinjer för komplett och kompletterande djurfoder för katter och hundar. European Pet Food Industry Federation. Bryssel.
 • Hayes, KC, Carey, RE och Schmidt, SY (1975). Näthinnedegeneration i samband med taurinbrist hos katten. Science, 188(4191), 949-951.
 • MacDonald, ML, Rogers, QR, & Morris, JG (1984). Näring av huskatten, en köttätare från däggdjur. Årlig översyn av nutrition, 4(1), 521-562.
 • Morris, JG, & Rogers, QR (1978). Ammoniakförgiftning hos en nästan vuxen katt till följd av en kostbrist på arginin. Science, 199(4327), 431-432.
 • NRC (National Research Council). (2006). Näringsbehov hos hundar och katter. National Academies Press. Washington, DC.
 • Pion, PD, Kittleson, MD, Rogers, QR, & Morris, JG (1987). Myokardsvikt hos katter i samband med lågt plasmataurin: en reversibel kardiomyopati. Science, 237(4816), 764-768.
 • Russell, K., Murgatroyd, PR, & Batt, RM (2002). Nettoproteinoxidation är anpassad till dietproteinintaget hos huskatter (Felis silvestris catus). The Journal of nutrition, 132(3), 456-460.
 • Schweigert, FJ, Raila, J., Wichert, B., & Kienzle, E. (2002). Katter absorberar β-karoten, men det omvandlas inte till vitamin A. The Journal of nutrition, 132(6), 1610S-1612S.
 • Trevizan, L., & Kessler, ADM (2009). Lipider i hundar och katters näring: metabolism, källor och tillämpning i praktiska och terapeutiska dieter. Revista Brasileira de Zootecnia, 38, 15-25.
 • Trevizan, L., Kessler, ADM, Brenna, JT, Lawrence, P., Waldron, MK, & Bauer, JE (2012). Underhåll av arakidonsyra och bevis på Δ5-desaturation hos katter som utfodras med γ-linolensyra och linolsyraberikad diet. Lipids, 47(4), 413-423.
 • Verbrugghe, A., & Bakovic, M. (2013). Egenskaper med en-kolsmetabolism hos den strikta köttätande katten och rollen i felin leverlipidos. Nutrients, 5(7), 2811-2835.
 • Zaghini, G., & Biagi, G. (2005). Näringsmässiga särdrag och dietsmak hos katten. Veterinärforskningskommunikation, 29(2), 39-44.
Tillbaka till kunskapscentret
Emma Hunt, Junior Nutritionist för husdjur

Charlotte Stainer

GA Pet Food Partners Junior nutritionist för husdjur

Charlotte är en Junior Nutritionist för husdjur på GA Pet Food Partners. Charlotte tog examen från Newcastle University med en BSc i marinbiologi och avslutade därefter en Masters in Animal Nutrition vid University of Nottingham, där hon fokuserade på sällskapsdjursnäring. Utanför jobbet älskar Charlotte att resa och vara utomhus. Hon tycker också om att springa och gå till gymmet.

Du kanske också gillar...

Artikel skriven av Charlotte Stainer